Country SALTS: Neue Kunst auf dem Land

Review > Basel > SALTS
1. Dezember 2020
   

Julia Steiner

Porträt
7. Mai 2018
   

Tief verwurzelt – weit verzweigt

Review > Basel > Helvetia Art Foyer
23. November 2018
   

Norbert Bisky: In der Geschichte erkannt

Review > Baden > Museum Langmatt
10. Oktober 2018